moitruongviet.ltd@gmail.com
0909 28 08 01

 Tư vấn môi trường miễn phí 8 -17h  | Hotline: 0909 28 08 01

Hồ sơ môi trường

Tư vấn lập hồ sơ biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất kho chứa hóa chất

Tư vấn lập hồ sơ biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất kho chứa hóa chất

Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007. Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Thông tư 20/2013/TT – BCT ngày 05/08/2013 của Bộ Công thương quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Môi Trường Việt tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho các doanh nghiệp với chi phí thấp nhất, thời gian ngắn nhất - Hotline: 097 78 755 74

Hướng dẫn nội dung báo cáo xả nước thải vào nguồn nước

Hướng dẫn nội dung báo cáo xả nước thải vào nguồn nước

Trình bày các thông tin về tổ chức/cá nhân đề nghị cấp giấy phép xả nước thải (tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email …

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014 quy định thực hiện Kế hoạch Bảo vệ Môi trường thay thế cho thực hiện Cam kết Bảo vệ môi trường (Luật BVMT 2005), hướng dẫn thực hiện theo....

Các bước đánh giá tác động môi trường

Các bước đánh giá tác động môi trường

Mục đích của việc đánh giá này để chắc rằng các nhà ra quyết định quan tâm đến các tác động của dự án đến môi trường khi quyết định thực hiện dự án đó. Tổ chức quốc tế về Đánh giá tác động môi trường (IAIA) đưa ra định nghĩa về việc đánh giá tác động môi trường....

Các trường hợp khai thác sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải

Các trường hợp khai thác sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải

Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo Luật tài nguyên nước mà không thuộc trường hợp quy định

« 1 2 »