tuvanmoitruongviet.co@gmail.com
0918 90 23 26

 Tư vấn môi trường miễn phí 8 -17h  | Hotline: 0918 90 23 26

Hồ sơ môi trường cần thiết cho doanh nghiệp

Nhằm giúp Qúy doanh nghiệp nắm bắt được doanh nghiệp mình nằm trong danh sách lập hồ sơ môi trường nào để có đầy đủ cơ sở phát lý về môi trường khi đi vào hoạt động theo đúng pháp luật, Công ty Môi Trường Việt xin gửi đến Các doanh nghiệp thông tin cần tiết sau:

Tư vấn lập hồ sơ môi trường cần thiết cho doanh nghiệp

I.   Dự án chưa đi vào hoạt động, vận hành

Trước khi đi vào xây dựng dự án, các doanh nghiệp tùy từng quy mô để tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC), lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hay Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) (chi tiết quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP và thông tư 27/2015/TT-BTNMT).

Đánh giá tác động môi trường chiến lược cũng như đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý môi trường, với cộng đồng.

Thông qua việc thực hiện các công việc như xác định, dự đoán, đánh giá và giảm thiểu các ảnh hưởng của việc phát triển dự án tới các yếu tố sinh học, xã hội và các yếu tố liên quan khác trước khi đưa ra quyết định và thực hiện những cam kết bảo vệ môi trường, đề xuất những giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường. ĐMC, ĐTM và CKMT phải được lập đồng thời với dự án nghiên cứu khả thi của dự án hoặc dự án đầu tư.

II.  Dự án đã đi vào hoạt động, vận hành

Sau khu đi vào hoạt động chính thức, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịnh vụ phải lập các hồ sơ  môi trường sau:

1.      Đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc đơn giản:

Nếu các cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01/04/2015 mà chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường thì phải lập đề án bảo vệ môi trường đề án chi tiết hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản tùy theo quy mô công suất (chi tiết quy định tại thông tư 26/2015/TT-BTNMT).

2.       Hồ sơ Sổ chủ nguồn thải Chất thải nguy hại:

Các cơ sở sản xuất. kinh doanh, dịch vụ phát sinh CTNH phải tiến hành đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) với Sở Tài nguyên & Môi trường của Tỉnh. Những doanh nghiệp có khối lượng CTNH phát sinh dưới 600kg/năm không cần tiến hành đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH nhưng phải lập báo cáo quản lý CTNH lần đầu. Các cơ sở đã đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH và báo cáo lần đầu với Sở Tài Nguyên & Môi Trường Tỉnh phải tiến hành lập Báo cáo CTNH định kỳ (Chi tiết theo Thông tư 36/2015/TT- BTNMT).

3.       Báo cáo kết quả quan trắc môi trường:

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường (QTMT) là hình thức đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn tại Cơ sở và báo cáo định kỳ về Cơ quan thẩm quyền (cụ thể là: Chi cục BVMT; Phòng TNMT) (Chi tiết quy định tại thông tư số 43 /2015/TT-BTNMT).

4.       Đăng ký giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, khai thác nước ngầm, nước mặt:

Áp dụng Thông tư 02/2005/TT-BTNMT và Thông tư số 07/2014/TT-BTNMT, NĐ 149/2004/NĐ-CP/ BTNMT với tất cả các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có các hoạt động liên quan đến việc thăm dò nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước.

     + Giấy phép xả thải

Tất cả các doanh nghiệp: sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng, có phát sinh nước thải sinh hoạt/ sản xuất xả nước thải vào nguồn nước có quy mô dưới 20m3/ ngày đêm phải đăng ký giấy phép xả thải với phòng tài nguyên và môi trường, và 20m3/ngày đêm trở lên chi cục bảo vệ môi trường hoặc phòng tài nguyên và môi trường.

     + Giấy phép khai thác nước dưới đất

Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có khai thác sử dụng nước dưới đất. Công suất khai thác và nơi đăng ký cấp phép cũng tương tự giấy phép xả thải.

5.         Báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường/ đề án bảo vệ môi trường

Các đối tượng đã lập đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Sau khi hoàn thành các hạng mục công trình bảo vệ môi trường cần tiến hành lập báo cáo hoàn thành các hạng mục công trình bảo vệ môi trường hoặc xác nhận hoàn thành ĐMC, ĐTM, xác nhận hoàn thành đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Nếu doanh nghiệp cần tư vấn cơ sở pháp lý lập hồ sơ môi trường miễn phí với các giấy tờ về môi trường như trên, vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VIỆT
Địa chỉ: 88/5/14 Đường 16, Phường Long Bình, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh
Email: Tuvanmoitruongviet.co@gmail.com – Web: Moitruongviet.net

Hotline: 0918.90.23.26 - 097.78.755.74 - Skype: lehoa.env

Bình luận