moitruongviet.ltd@gmail.com
0909 28 08 01

 Tư vấn môi trường miễn phí 8 -17h  | Hotline: 0909 28 08 01

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực và tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội.

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Các đối tượng phải lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

Các bước thực hiện lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

+ Đánh giá hiện trạng khu vực xung quanh dự án thực hiện các công việc như khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, vi khí hậu, thủy văn khảo sát thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, xã hội khảo sát phân tích các mẫu không khí, đất, nước, sinh thái xung quanh khu vực.

+ Xác định các nguồn ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình trước khi xây dựng, đang xây dựng và đi vào hoạt động của các dự án bằng phương pháp thống kê, thu thập, đánh giá nhanh.

+ Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực dự án thực hiện.

+ Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường giai đoạn xây dựng dự án, các phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

+ Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

+ Tham vấn ý kiến UBND, UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án.

+ Xây dựng chương trình quản lý, giám sát môi trường định kỳ.

+ Trình bày hội đồng thẩm định, phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường

Để được tư vấn miễn phí, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VIỆT

Địa chỉ: 245/3 Quốc Lộ 1A, Kp.1, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02822 290 111 - Hotline: 0909 28 08 01 - Zalo: 0909 28 08 01

Email: moitruongviet.ltd@gmail.com – Web: Moitruongviet.net

Bình luận