tuvanmoitruongviet.co@gmail.com
0918 90 23 26

 Tư vấn môi trường miễn phí 8 -17h  | Hotline: 0918 90 23 26

Lập đề án bảo vệ môi trường

Lập đề án bảo vệ môi trường là gì?

Lập Đề án bảo vệ môi trường là để theo dõi diễn biến của môi trường xung quanh khu vực dự án. Đồng thời, đánh giá được mức độ tác động của nguồn ô nhiễm đối với môi trường giúp cho mỗi doanh nghiệp ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm. Từ đó, Doanh nghiệp có thể xây dựng được các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý môi trường thích hợp. Tùy thuộc vào quy mô hay loại hình của dự án mà ta làm Đề án bảo vệ môi trường đơn giản hay Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Lập đề án bảo vệ môi trường

• Căn cứ pháp lý:

+ Luât bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 28 tháng 5 năm 2015: Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

+ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 29 tháng 5 năm 2015: Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

+ Căn cứ Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

Để được tư vấn miễn phí, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VIỆT
Địa chỉ: 88/5/14 Đường 16, Phường Long Bình, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh
Email: Tuvanmoitruongviet.co@gmail.com – Web: Moitruongviet.net

Hotline: 0918.90.23.26 - 097.78.755.74 - Skype: lehoa.env

 

Bình luận