moitruongviet.ltd@gmail.com
0909 28 08 01

 Tư vấn môi trường miễn phí 8 -17h  | Hotline: 0909 28 08 01

Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản là để khắc phục hậu quả cho cơ sở chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường mà đã đi vào hoạt động sản xuất hay kinh doanh.

lap de an bao ve moi truong don gian

I. Cơ sở luật lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

- Trên cơ sở luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/ 2014 và có hiệu lực ngày 01/01/2015.

- Căn cứ nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 01/04/ 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Căn cứ theo thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/ 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết; đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

II. Đối tượng thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 04 năm 2015 có quy mô, tính chất tương tự với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

Các doanh nghiệp đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất trước ngày 01/04/2015 thuộc đối tượng phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (trước ngày Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại bản kế hoạch bảo vệ môi trường (theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP)

III. Giấy tờ, hồ sơ cần thiết để lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

- Giấy phép kinh doanh và  chứng nhận đầu tư.

- GCN quyền sử dụng đất đã chuyển mục đích (dùng để xây dựng, đất ở,…) hoặc hợp đồng thuê đất.

- Sơ đồ vị trí thực hiện dự án

- Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường hiện tại (nếu có), sơ đồ thoát nước mưa và nước thải.

- Các hồ sơ môi trường đã thực hiện như  sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH, hợp đồng thu gom chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom rác thải công nghiệp, hợp đồng thu gom rác sinh hoạt, hóa đơn điện nước.

- Một (01) công văn đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 05 năm 2015;

- Ba (03) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản phụ lục có giấy tờ đính kèm; trong trường hợp cần thiết theo của cơ quan có thẩm quyền, chủ doanh nghiệp có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa và phụ bìa, nội dung  rồi cấu trúc của đề án đơn giản được quy định như sau:

 Doanh nghiệp đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 05 năm 2015;

Doanh nghiệp đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14b ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 05 năm 2015.

IV. Quy trình thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Quy trình lập, đăng ký và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản được thực hiện theo quy trình tại Phụ lục kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT, gồm các bước cụ thể sau:

- Chủ doanh nghiệp quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTNMT lập và gửi hồ sơ đề nghị đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản đến UBND cấp huyện.

- UBND cấp huyện giao cho cơ quan thường trực đăng ký tiến hành xem xét đề án. Nếu nội dung đề án bảo vệ môi trường không đầy đủ theo quy định thì có văn bản thông báo chủ doanh nghiệp để chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cơ quan thường trực đăng ký tiến hành xử lý hồ sơ theo đúng quy định. Một số trường hợp, tiến hành kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, lấy ý kiến của cơ quan và chuyên gia.

- Cơ quan thường trực đăng ký tổng hợp và xử lý rồi thông báo kết quả xử lý hồ sơ cho chủ doanh nghiệp về việc giải quyết hồ sơ (nếu có).

- Chủ doanh nghiệp thực hiện đúng các yêu cầu được thông báo (nếu có).

- Chủ tịch UBND cấp huyện cấp giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

- Cơ quan thường trực đăng ký chứng thực rồi gửi đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã xác nhận cho chủ doanh nghiệp.

V. Cơ quan thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường đơn giản

a) Sở Môi trường xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản trong các trường hợp đây: Cơ sở nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên hoặc Cơ sở nằm trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý hoặc Cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12, Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015.

c) UBND cấp xã xác nhận đăng ký đề án đơn giản khi được UBND huyện ủy quyền bằng văn bản theo quy định.

d) Trong thời hạn mười (10) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản, cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 05 năm 2015. Trường hợp chưa xác nhận, cơ quan có thẩm quyền xác nhận thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Để được tư vấn miễn phí, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VIỆT

Địa chỉ: 245/3 Quốc Lộ 1A, Kp.1, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02822 290 111 - Hotline: 0909 28 08 01 - Zalo: 0909 28 08 01

Email: moitruongviet.ltd@gmail.com – Web: Moitruongviet.net

Bình luận