moitruongviet.ltd@gmail.com
0909 28 08 01

 Tư vấn môi trường miễn phí 8 -17h  | Hotline: 0909 28 08 01

Tư vấn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Luật quy đinh về giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

  • Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

  • Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 – Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

  • Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương;

Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21/4/2011 của Bộ Công Thương – Bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương.

Tư vấn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Quy trình thực hiện giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

         Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

         Bước 2: Tổ chức, cá nhân Nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” – Sở Công Thương. Công chức nhận, kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng phiếu hướng dẫn).

         Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận.

Các hồ sơ cần chuẩn bị khi xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp theo mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương;

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất, kinh doanh;

Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương;

Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng;

     + Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo đề án hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo đề án do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cấp;

     + Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền;

     + Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm;

     + Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương;

     + Bản công bố hợp quy và kế hoạch giám sát định kỳ chất lượng hóa chất trên cơ sở trang thiết bị kiểm tra hóa chất hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực kiểm tra hóa chất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận;

     + Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm;

     + Bản kê khai địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng và được cấp chung một Giấy chứng nhận.

Nộp hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất tại đâu

     + Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương.

     + Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

     + Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

     + Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

     + Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

     + Giấy chứng nhận có thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày cấp.

     + Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

     + Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

     + Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

     +  Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

   + Đơn đề nghị;

   + Bản kê khai trang thiết bị;

   + Bản kê khai cán bộ lãnh đạo. 

Để được tư vấn miễn phí, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VIỆT

Địa chỉ: 245/3 Quốc Lộ 1A, Kp.1, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02822 290 111 - Hotline: 0909 28 08 01 - Zalo: 0909 28 08 01

Email: moitruongviet.ltd@gmail.com – Web: Moitruongviet.net

Bình luận