moitruongviet.ltd@gmail.com
0909 28 08 01

 Tư vấn môi trường miễn phí 8 -17h  | Hotline: 0909 28 08 01

Hóa chất Polymer Cation

Hóa chất Polymer Cation

Polymer Cation và Anion là hoá chất hỗ trợ quá trình keo tụ dùng trong xử lý bùn, nước thải, ngành thủ công mỹ nghệ, ngành giấy, thức ăn gia súc...

Chi tiết
Hóa chất khử vi khuẩn Chlorine

Hóa chất khử vi khuẩn Chlorine

Chlorine hay còn được gọi là Clo-rin là một hợp chất màu trắng, dễ tan trong nước. Khi tan trong nước giải phóng khí Clo làm cho nước có mùi hắc đặc trưng.

Chi tiết
Hóa chất NAOH

Hóa chất NAOH

NaOH còn gọi là xút. NaOH thường có chuẩn >99%, thực tế 99.3%. NaOH là chất rắn, màu trắng có dạng viên, hạt, vảy hoặc ở dạng dung dịch 50%. NaOH phải..

Chi tiết