tuvanmoitruongviet.co@gmail.com
0918 90 23 26

 Tư vấn môi trường miễn phí 8 -17h  | Hotline: 0918 90 23 26

Đồng hồ đo lưu lượng nước thải Powogaz

Đồng hồ đo lưu lượng nước thải Powogaz

Đồng hồ đo lưu lượng nước thải Powogaz là sản phẩm chuyên dụng cho các đơn vị xử lý nước thải khi xả thải ra môi trường . Với chất lượng châu âu các sản phẩm đồng hồ đo lưu lượng nước thải Powogaz đáp ứng được nhiều chỉ tiêu chất lượng...

Chi tiết