moitruongviet.ltd@gmail.com
0909 28 08 01

 Tư vấn môi trường miễn phí 8 -17h  | Hotline: 0909 28 08 01

Thu gom chất thải nguy hại

Xử lý chất thải nguy hại

Xử lý chất thải nguy hại

Sau khi khách hàng (Chủ nguồn thải) liên hệ yêu cầu thu gom, vận chuyển chất thải, nhân viên và phương tiện vận chuyển của Công ty sẽ đến địa điểm.....

Thu gom xử lý chất thải nguy hại

Thu gom xử lý chất thải nguy hại

Hãy liên hệ với Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Môi Trường Việt nếu Chủ nguồn thải có nhu cầu thu gom xử lý chất thải nguy hại – Hotline: 097 78 755 74.

Chứng từ xử lý chất thải nguy hại

Chứng từ xử lý chất thải nguy hại

Chủ nguồn thải có trách nhiệm bảo đảm các chủ xử lý CTNH (hoặc chủ tái sử dụng CTNH) kê khai và xác nhận vào Chứng từ khi có chuyển giao CTNH và khi đã hoàn thành xử lý CTNH (hoặc đã đưa CTNH vào tái sử dụng trực tiếp theo đúng mục đích.....

Điều kiện của đơn vị vận chuyển chất thải nguy hại

Điều kiện của đơn vị vận chuyển chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại phải được vận chuyển bằng phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù hợp và được ghi trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại. ...

Phương pháp vận hành bãi chôn lấp

Phương pháp vận hành bãi chôn lấp

Có ba quy trình vận hành cơ bản, mỗi quy trình có thể thay đổi phụ thuộc vào hai phương pháp chôn lấp cơ bản.....

Chất thải nguy hại và một số thuật ngữ liên quan

Chất thải nguy hại và một số thuật ngữ liên quan

Quản lý chất thải nguy hại là các hoạt động liên quan đến việc phòng ngừa, giảm thiểu, phân định, phân loại, tái sử dụng trực tiếp, lưu giữ tạm thời, vận chuyển và xử lý CTNH....

Phạm vi xử lý chất thải nguy hại

Phạm vi xử lý chất thải nguy hại

Thông tư này quy định về quản lý chất thải nguy hại, bao gồm: 1. Phân định, phân loại chất thải nguy hại (CTNH). 2. Điều kiện hành nghề quản lý CTNH 3. Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện nội dung báo cáo Đánh giá tác động môi trường..............