moitruongviet.ltd@gmail.com
0909 28 08 01

 Tư vấn môi trường miễn phí 8 -17h  | Hotline: 0909 28 08 01

Sửa đổi quy định về cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Sửa đổi quy định về cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Công ty tư vấn môi trường, Báo cáo đánh giá tác động, Báo cáo xả thải, Kế hoạch bảo vệ, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường, Đo môi trường lao động, Xử lý-Xây dựng-Cải tạo hệ thống xử lý nước thải. Giá Cả Hợp Lý. Uy tín, kinh nghiệm. Hotline: 0977875574.

Chi tiết
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Công ty tư vấn môi trường, Báo cáo đánh giá tác động, Báo cáo xả thải, Kế hoạch bảo vệ, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường, Đo môi trường lao động, Xử lý-Xây dựng-Cải tạo hệ thống xử lý nước thải. Giá Cả Hợp Lý. Uy tín, kinh nghiệm. Hotline: 0977875574.

Chi tiết
Công văn số 2378/BTNMT-TNN về việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Công văn số 2378/BTNMT-TNN về việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Công ty tư vấn môi trường, Báo cáo đánh giá tác động, Báo cáo xả thải, Kế hoạch bảo vệ, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường, Đo môi trường lao động, Xử lý-Xây dựng-Cải tạo hệ thống xử lý nước thải. Giá Cả Hợp Lý. Uy tín, kinh nghiệm. Hotline: 0977875574.

Chi tiết
Quản lý, kết nối, chia sẻ sử dụng dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường ngày 27/4.

Quản lý, kết nối, chia sẻ sử dụng dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường ngày 27/4.

Công ty tư vấn môi trường, Báo cáo đánh giá tác động, Báo cáo xả thải, Kế hoạch bảo vệ, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường, Đo môi trường lao động, Xử lý-Xây dựng-Cải tạo hệ thống xử lý nước thải. Giá Cả Hợp Lý. Uy tín, kinh nghiệm. Hotline: 0977875574.

Chi tiết
Chiều 21/04/2020-Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Chiều 21/04/2020-Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Công Ty tư vấn môi trường, Báo cáo đánh giá tác động, Báo cáo xả thải, Kế hoạch bảo vệ, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường, Xử lý-Xây dựng-Cải tạo hệ thống xử lý nước thải. Giá Cả Hợp Lý. Đơn vị uy tín kinh nghiệm. Hotline: 0977875574

Chi tiết
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Bộ TN&MT đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Bộ TN&MT đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Công Ty tư vấn môi trường, Báo cáo đánh giá tác động, Báo cáo xả thải, Kế hoạch bảo vệ, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường, Xử lý-Xây dựng-Cải tạo hệ thống xử lý nước thải. Giá Cả Hợp Lý. Đơn vị uy tín kinh nghiệm. Hotline: 0977875574.

Chi tiết
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Môi Trường Việt chuyên tư vấn lập hồ sơ môi trường uy tín, chất lượng, chi phí thấp nhất - Hotline: 097 78 755 74!

Chi tiết
Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Môi Trường Việt

Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Môi Trường Việt

Công ty Môi Trường Việt chuyên tư vấn lập hồ sơ môi trường, hồ sơ hóa chất; Thiết kế hệ thống xử lý nước thải; Thu gom chất thải nguy hại; Cung cấp vi sinh, hóa chất, thiết bị môi trường.

Chi tiết